Falke23 Wirtshaus

Reopened 2021
Monday-Thursday 17:00 – 23:00
Friday, Saturday 17:00 – 24:00
Sunday 11:30 – 22:00
Gayfriendly and cosy Bavarian restaurant.
Nice service.


@ Falkenstraße 23
Munich 81541
Germany
U: Kolumbusplatz, Tram: Mariahilfplatz, Bus 52: Taubenstraße